/ Tractament d'emergència /
Excepció de qualitat Maneig del llibre estàndard
Aquest llibre estàndard és per ajudar els clients a resoldre i tractar els problemes més ràpid i millor quan troben problemes de motlle o producte després de rebre
el motlle o el producte final, per evitar pèrdues als clients i evitar impactes. producció del client amb aquesta finalitat.